Chancellors

 • photo of Dr. Mia Johnson

  Dr. Mia Johnson

  Chancellor

  Anderson

  Read More

  photo of Dr. Mia Johnson

  Chancellor

  Anderson

 • photo of Erik Coyne

  Erik Coyne

  Chancellor

  Bloomington

  Read More

  photo of Erik Coyne

  Chancellor

  Bloomington

 • photo of Dr. Steven Combs

  Dr. Steven Combs

  Chancellor

  Columbus

  Read More

  photo of Dr. Steven Combs

  Chancellor

  Columbus

 • photo of Daniela Vidal

  Daniela Vidal

  Chancellor

  Evansville

  Read More

  photo of Daniela Vidal

  Chancellor

  Evansville

 • photo of Dr. Kim Barnett-Johnson

  Dr. Kim Barnett-Johnson

  Chancellor

  Fort Wayne

  Read More

  photo of Dr. Kim Barnett-Johnson

  Chancellor

  Fort Wayne

 • photo of Dr. Rachel Kartz

  Dr. Rachel Kartz

  Chancellor

  Hamilton County

  Read More

  photo of Dr. Rachel Kartz

  Chancellor

  Hamilton County

 • photo of Dr. Stacy Atkinson

  Dr. Stacy Atkinson

  Chancellor

  Indianapolis

  Read More

  photo of Dr. Stacy Atkinson

  Chancellor

  Indianapolis

 • photo of Dr. Ethan Heicher

  Dr. Ethan Heicher

  Chancellor

  Kokomo

  Read More

  photo of Dr. Ethan Heicher

  Chancellor

  Kokomo

 • photo of Dr. Aaron Baute

  Dr. Aaron Baute

  Chancellor

  Lafayette

  Read More

  photo of Dr. Aaron Baute

  Chancellor

  Lafayette

 • photo of Marcos Rodriguez, Jr.

  Marcos Rodriguez, Jr.

  Chancellor, Lake County

  Read More

  photo of Marcos Rodriguez, Jr.

  Chancellor, Lake County

 • photo of Mark Graver

  Mark Graver

  Chancellor

  Lawrenceburg

  Read More

  photo of Mark Graver

  Chancellor

  Lawrenceburg

 • photo of Dr. Amanda Harsin

  Dr. Amanda Harsin

  Chancellor

  Madison

  Read More

  photo of Dr. Amanda Harsin

  Chancellor

  Madison

 • photo of Alex Huskey

  Alex Huskey

  Chancellor

  Marion

  Read More

  photo of Alex Huskey

  Chancellor

  Marion

 • photo of Jeffrey Scott

  Jeffrey Scott

  Chancellor

  Muncie

  Read More

  photo of Jeffrey Scott

  Chancellor

  Muncie

 • photo of Chad Bolser

  Chad Bolser

  Chancellor

  Richmond

  Read More

  photo of Chad Bolser

  Chancellor

  Richmond

 • photo of Dr. Travis Haire

  Dr. Travis Haire

  Chancellor

  Sellersburg

  Read More

  photo of Dr. Travis Haire

  Chancellor

  Sellersburg

 • photo of Dr. Tia Robinson-Cooper

  Dr. Tia Robinson-Cooper

  Chancellor

  South Bend

  Read More

  photo of Dr. Tia Robinson-Cooper

  Chancellor

  South Bend

 • photo of Dr. Lea Anne Crooks

  Dr. Lea Anne Crooks

  Chancellor

  Terre Haute

  Read More

  photo of Dr. Lea Anne Crooks

  Chancellor

  Terre Haute

 • photo of Aco Sikoski

  Aco Sikoski

  Chancellor

  Valparaiso

  Read More

  photo of Aco Sikoski

  Chancellor

  Valparaiso